فروش عمده سرامیک کف ارزان برای پروژه

فروش عمده کاشی های دیوار و سرامیک های کف ارزان قیمت برای پروژه های شما فعالان عرصه ساخت و ساز، از طریق این مرکز صورت می پذیرد.
توصیه ای برای کاشی کاری
مساله شاغول بودن دیوار را با مساله خط قائم دیوار اشتباه نکنید. گرچه در هر دو مورد از وسیله شاغول استفاده کنیم می کنیم، اما شاغول کردن دیوار چگونگی وضعیت دیوار را نسبت به راستای قائم مشخص می سازد در صورتی که خط قائم خطی گچی است که با استفاده از ریسمان شاغول بر روی دیوار پدید می آوریم تا راهنمای ما در چیدن کاشیها از چپ به راست باشند.
اگر در جعبه ابزار خود شاغول ندارید می توانید با استفاده از وزنه سربی ماهیگیری و یا هر نوع وزنه دیگر و یک قطعه نخ شاغول بسازید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.